Gepubliceerd

Zaterdag 9 maart j.l. werd er door 32 paren gestreden voor de winst op onze voorjaarsdrive. De start was om 10.30 uur met 8 rondes. Tijdens de middagpauze konden we weer genieten van een voortreffelijke lunch ons geserveerd door de keuken brigade van Henk Beltman. Na de 8 speelrondes kon de voorzitter Johan Stemerding de winnaars van onze voorjaarsdrive bekend maken. De winnaars van 2024 zijn: Jaap Pegtol & Jan Overbeek van onze eigen bridgeclub met een percentage van 62,39%. Trudy Vrielink & André Sombekke volgden met 60.52% op de tweede plaats. De derde plaats was voor Elsbeth Engelsman & Mariette van Hooff met 57.13%.

Algemene Ledenvergadering:

Op maandag 4 september 2023 heeft de bridgeclub Diepenheim weer haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering mogen houden. Wederom onder grote belangstelling gaf de algemene vergadering het bestuur haar décharge voor het gevoerde beleid over het afgelopen seizoen 2022-2023. Daarnaast werd de begroting voor het nieuwe seizoen goedgekeurd! De leden gingen unaniem akkoord met de voorgestelde contributieverhoging van 75,– voor het nieuwe seizoen. Aan het eind van de vergadering nam voorzitter Johan Stemerding met een bloemetje en een flesje wijn afscheid van het aftredend bestuurslid Ineke de Boer. Ineke heeft inmiddels vele bestuursfuncties binnen de bridgeclub bekleed. De laatste zes jaar als bestuurslid technische zaken. Johan roemde Ineke om haar kennis en de rust waarmee ze naar voorkomende bestuurszaken keek. Ineke was voor hem zeker in het begin van zijn voorzitterschap een baken waarop hij terug kon vallen. De vacature die nu is ontstaan zal niet direct weer worden ingevuld. De voorzitter zal met de wedstrijdleider deze taken tijdelijk voor zijn rekening nemen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is kampioeenen-2022-2023-1-472x1024.jpg

Tijdens de eindejaarsdrive werden de kampioenen van het seizoen 2022-2023 gehuldigd!

De eindstand zag er als volgt uit:

 1. Willy Hondelink en Huub Zunnebeld
 2. Margaret Langeler en André Sombekke
 3. Emiel Wolbers en Marinus Hondelink

Algemene Ledenvergadering:

Op maandag 4 september 2023 heeft de bridgeclub Diepenheim weer haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering mogen houden. Wederom onder grote belangstelling gaf de algemene vergadering het bestuur haar décharge voor het gevoerde beleid over het afgelopen seizoen 2022-2023. Daarnaast werd de begroting voor het nieuwe seizoen goedgekeurd! De leden gingen unaniem akkoord met de voorgestelde contributieverhoging van 75,– voor het nieuwe seizoen. Aan het eind van de vergadering nam voorzitter Johan Stemerding met een bloemetje en een flesje wijn afscheid van het aftredend bestuurslid Ineke de Boer. Ineke heeft inmiddels vele bestuursfuncties binnen de bridgeclub bekleed. De laatste zes jaar als bestuurslid technische zaken. Johan roemde Ineke om haar kennis en de rust waarmee ze naar voorkomende bestuurszaken keek. Ineke was voor hem zeker in het begin van zijn voorzitterschap een baken waarop hij terug kon vallen. De vacature die nu is ontstaan zal niet direct weer worden ingevuld. De voorzitter zal met de wedstrijdleider deze taken tijdelijk voor zijn rekening nemen.

Algemene Ledenvergadering:
Op maandag 5 september 2022 heeft de bridgeclub Diepenheim weer haar jaarlijkse Algemene ledenvergadering mogen houden. Wederom onder grote belangstelling gaf de algemene vergadering het bestuur haar decharge voor het gevoerde beleid over het afgelopen seizoen 2021-2022. Daarnaast werd de begroting voor het nieuwe seizoen goedgekeurd! Aan het eind van de vergadering nam voorzitter Johan Stemerding afscheid van de aftredende bestuursleden Jan Overbeek en Willy Hondelink. Johan vertelde dat Jan vele jaren op een prettige en standvastige wijze op onze financiën heeft toegezien en dat hij een gezonde club achterlaat. Willy heeft, zoals Johan aangaf, als langst zittende bestuurslid haar sporen in het bestuur meer dan verdiend. We herinneren ons allemaal de geweldige prijzentafels bij onze drives, de vele verstuurde kaartjes en bloemetjes en last but not least de vele eieren die ieder jaar weer door haar werden besteld voor onze paasdrives! Als vervangers van Jan en Willy werden de door het bestuur voorgedragen leden, Jan Pothof en Vera Idenburg, unaniem als nieuwe bestuursleden in het bestuur gekozen en benoemd!

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op maandag 6 september j.l. heeft de bridgeclub Diepenheim weer haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Onder grote belangstelling gaf de algemene vergadering het bestuur haar decharge voor het gevoerde beleid in de afgelopen twee seizoenen en werd de begroting voor het seizoen 2021-2022 goedgekeurd! Nadat voorzitter Johan Stemerding de vergadering had beëindigd met het bedanken van de afscheid nemende secretaris Frans Assink voor zijn vele goede werk, volgde zoals ieder jaar de openingsdrive van het nieuwe seizoen!

De uitleg over de Butlertelling staat bij INFO onder de Ranking schalen

Beste leden,

Hierbij delen wij jullie mede, dat wij besloten hebben om op maandag 6 september a.s. weer te starten met onze wekelijkse bridgeavond.

Hierbij blijft ons bestaande Coronaprotocol natuurlijk van kracht en komen jullie niet spelen bij de bekende ziekte-klachten. We gaan er vanuit dat jullie hierin je eigen verantwoordelijkheid nemen en mocht je om welke reden niet zijn gevaccineerd je deelname aan de wintercompetitie kunt verantwoorden naar jezelf, maar zeker ook naar je mede spelers. Wij als bestuur kunnen natuurlijk nooit 100% garanderen dat we helemaal corona-vrij zijn, maar we hebben er wel alles aangedaan om zo zorgvuldig mogelijk onze speelavonden te organiseren. Daarnaast zullen we, net als jullie, de ontwikkelingen van het Coronavirus in Twente nauwgezet blijven volgen. Mochten deze aanleiding zijn om actie te ondernemen, dan gaan we wederom direct de competitie (tijdelijk) stilleggen.

Maar uiteindelijk blijft het natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van jullie zelf of je komt spelen!

Zoals ook in het verleden beginnen we met de algemene ledenvergadering om vervolgens nog enige spellen te spelen.

In verband met de corona uitbraak zijn we niet in de gelegenheid geweest om over het seizoen 2019-2020 verantwoording af te leggen. We hopen dat jullie er begrip voor hebben dat wij deze verantwoording nu tijdens deze vergadering zullen meenemen. De verslagleggingen van de secretaris, de penningmeester en de technische commissie zullen wij jullie zo snel als mogelijk nog toesturen!

Over de opzet van de competitie (met/zonder Butler telling) en het (mogelijk) spelen van een 4 tallen wedstrijd op 27 december a.s. zal Emiel Wolbers, indien gewenst, nadere uitleg geven! Deze opzet is nu al op onze website: bridgeclubdiepenheim.nl  te vinden! zie boven aan de site bij INFO onder Rankingschalen.

Om een inzicht te krijgen wie wel of niet gaat deelnemen vragen we de leden die dit seizoen niet komen spelen en zij die op 6 september niet aanwezig kunnen zijn dit voor zondag 5 september a.s. via de bridgetelefoon 0639729258 door te geven. Vanaf 7 september gelden voor afzegging van speelavonden weer de normale procedures.

Als bestuur verwachten we van jullie, dat je als lid van onze bridgeclub de richtlijnen van het protocol zult opvolgen, elkaar een beetje in de gaten houdt en daar waar het nodig is elkaar op een correcte wijze corrigeert!

Mochten er nog zaken zijn die in jullie ogen beter zouden kunnen dan kun je hiervoor direct terecht bij Jan Overbeek, die als corona-coördinator van het bestuur optreedt.

Tot slot hopen we van harte dat snel al de corona-maatregelen voorbij zijn en  we de competitie zonder oponthoud kunnen uitspelen.

Beste mensen blijf gezond!

Bestuur Bridgeclub Diepenheim

Emiel en Marinus winnaars: Winter Drive BCD

Op zaterdag 15 februari j.l. organiseerde Bridgeclub Diepenheim na  ruim 10 jaar weer een winter bridge drive. 40 bridge paren kwamen naar het zalen centrum Beltman in Diepenheim. In een gezellige sfeer werd om half vijf in de middag duidelijk wie de gelukkige winnaars waren van deze goed georganiseerde Winter Drive:

 1. Emiel Wolbers & Marinus Hondelink     66.39%
 2. Frans Brinkman & Gerard Mulder          61.81%
 3. Hennie ten Have @ Piet ten Have          60.49%

Voor meer gedetailleerde wedstrijd informatie over onze winterdrive verwijzen we graag naar het bovenstaande blok “uitslag” in onze werkbalk boven aan in de website en daar onder de scorekaart 2019-2020

COMPETITIE STAND

Met ingang van 11 oktober krijgen de leden op onze website, onder de kop stand, direct toegang tot de NBB clubranking van Thilo Kielman. Hier zijn alle uitslagen verwerkt van de gespeelde wedstrijdavonden van Bridge Club Diepenheim. Wil je weten welk paar het hoogst staat in de huidige competitie klik daar dan op de beschikbare link.

Algemene ledenvergadering

Op maandag 2 september j.l. heeft de bridgeclub Diepenheim weer haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Onder grote belangstelling gaf de algemene vergadering het bestuur haar decharge voor het gevoerde beleid in het afgelopen seizoen en werd de begroting voor het seizoen 2019-2020 goedgekeurd! Ook stemden de leden in met het nieuwe Huishoudelijk Reglement , dat nu vanaf 2 september van kracht is geworden. Nadat voorzitter Johan Stemerding de vergadering had beëindigd volgde zoals ieder jaar de openingsdrive van het nieuwe seizoen!

woensdag 1 mei 2019

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • De kampioenen van het seizoen 2018-2019. Links Willy Hondelink en Huub Zunnebeld, de algemene kampioenen en rechts worden aan Henny Brunnekreef de bloemen overhandigd voor haar en haar partner Gerda Lodeweges.

Aan de pers is de volgende tekst gestuurd:

Tijdens de laatste clubavond van het seizoen 2018-2019 werd het bridgepaar Willy Hondelink-Huub Zunnebeld gehuldigd als de nieuwe clubkampioen van Bridgeclub Diepenheim. Ze onttroonden het paar Marinus Hondelink-Emiel Wolbers dat vorig jaar de beker en de bloemen in ontvangst mocht nemen. Het winnende paar behaald 576 van de maximaal te behalen 600 punten, 12 punten meer dan de naaste belagers. Aan voorzitter Johan Stemerding de eer om in zijn eerste jaar als voorzitter de prijzen uit te mogen reiken. Kampioen in de B-lijn werd het paar Gerda Lodeweges-Henny Brunnekreef. Ook zij werden door de voorzitter in het zonnetje gezet. Een speciaal dankwoord was er voor de technische commissie. Alle 32 clubavonden stonden de bridgebenodigdheden keurig klaar aan het begin van de avond. Bridgeclub Diepenheim kan terug zien op een zeer geslaagd seizoen bij gastheer Beltman.

woensdag 1 mei 2019

 • De uitnodiging van bridgeclub Niet Kwetsbaar Goor voor de komende zomerdrives bij zaal Beltman in Diepenheim. flyer zomerdrive 2019.

zaterdag 19 januari 2019

 • De uitnodiging van Frans Hermans voor deelname aan de Lionsdrive is binnen Klik hier om de inhoud te zien of te downloaden.

dinsdag 2 oktober 2018

 • Gisteravond beleefden de aanwezigen een zeer memorabele bridgeavond. De scheidende voorzitter Gerrit Wissink werd allereerst toegezongen vanwege zijn verjaardag. Vervolgens droeg hij de voorzittershamer over aan zijn opvolger Johan Stemerding, die tijdens de algemene ledenvergadering van veertien dagen geleden niet aanwezig kon zijn.
De scheidende en de nieuwe voorzitter

Aansluitend werd de scheidende voorzitter toegesproken door ons erelid Marinus Hondelink. Laatstgenoemde haalde enige memorabele gebeurtenissen van de afgelopen zes jaar naar voren, om aan te tonen dat het voorzitterschap geen erebaantje is. Als dank voor de inzet werd hem een prachtig boeket overhandigd, waarna de wens werd uitgesproken dat Gerrit en echtgenote Willy nog lang samen mogen komen bridgen in Diepenheim.

Aan het eind van de avond wachtte voorzitter Johan de taak de leden op de hoogte te brengen van het overlijden van ons lid Aad Schultink. Deze had op latere leeftijd samen met partner Joke Dijkhuizen bridgen geleerd op onze club en had daar zeer veel genoegen aan beleefd. Zijn overlijden kwam niet geheel onverwacht; zijn gezondheid liet al tijden te wensen over.

(uitslagen en stand komen zo spoedig mogelijk)

dinsdag 4 september 2018

 • Was wel even wennen. Op de eerste dag na het zomerreces meteen aan de bak voor de competitie. Ook volgende week nog en dan op 17 september de jaarvergadering waarna we nog een paar ronden gaan bridgen. Veel succes allemaal het komende seizoen.

dinsdag 1 mei 2018

 • Het seizoen 2017-2018 is ten einde. Gisteravond vond de einddrive plaats, gevolgd door de huldiging van de kampioenen, een dankwoord en een bloemetje voor de familie Beltman en de prijsuitreiking.

Algemeen clubkampioen werden Emiel Wolbers en Marinus Hondelink

Kampioen in de B-lijn: Ritha Holland en Frans Assink

De prijzentafel werd wederom bijeen geharkt door Willy Hondelink

Voorzitter Gerrit Wissink bedankt gastheer Henk Beltman

dinsdag 10 april 2018

 • Deze zomer worden er bij café Beltman zomeravonddrives georganiseerd door Niet Kwetsbaar uit Goor. De uitnodiging staat op de Flyer zomerdrives 2018.

dinsdag 13 februari 2018

 • Op 23 april bridgen we voor een keer weer in onze oude zaal bij Beltman.

woensdag 31 januari 2018

De eerste opnames van de eerste werkzaamheden en de eerste speelavond in onze nieuwe speelzaal bij Beltman.

dinsdag 23 januari 2018

dinsdag 16 januari 2018

 • Op maandag 29 januari gaan we bridgen in de nieuwe zaal van Beltman. Nog niet alles zal dan afgewerkt zijn, maar ons is beloofd dat de basisvoorzieningen goed zullen functioneren. We kijken er met veel plezier en vertrouwen naar uit.

vrijdag 27 oktober 2017

 • Er was enige achterstand in het bijwerken van de site. Op dit moment is de staat nog niet helemaal optimaal, maar het meeste staat er weer op, zei het in iets andere vormgeving. Daar wordt nog aan gewerkt.
 • Verheugend is het feit dat zich weer een nieuw lid heeft aangemeld. Per 1 januari aanstaande is Elly Vrielink uit Goor ons 54ste lid. Ook namens de de redactie en de gehele TC: van harte welkom.

dinsdag 5 september 2017

 • In aanvulling op de berichten voor de algemene ledenvergadering zijn er nog twee mutaties te melden. Jan Vos heeft zijn lidmaatschap opgezegd en Wim Mentink is aan de ledenlijst toegevoegd.
 • Het wachtwoord voor de ledenlijst is niet gewijzigd.
 • De nieuwe kalender staat op de site.

vrijdag 18 augustus 2017

 • Een mooie zomeravond begeleidde onze derde zomeravonddrive met een opkomst van 16 paren. Uitslag derde zomerdrive.

woensdag 19 juli 2017

 • En weer was het zomers warm op onze zomeravonddrive. Toch nog 11 paren aanwezig. uitslag 17-07-2017.

woensdag 21 juni 2017

 • DSCN4339Het belangrijkste nieuws van afgelopen maandag op onze eerste zomeravonddrive. De bouw van ons nieuwe onderkomen vordert langzaam, maar gestaag. De verwachting is dat bij de opening van ons nieuwe bridgeseizoen e.e.a. nog niet helemaal klaar is. Het wordt zeker eind september.
 • De gehouden drive deed de naam eer aan. Het was een zomeravonddrive met zeer warm zomerweer. Toch hadden nog 12 paren de weg naar Beltman weten te vinden en werd het een gezellig en ontspannen avondje.

dinsdag 16 mei 2017

 • De T.C. organiseert tussen de seizoenen in weer een aantal zomerdrives. Ze worden gehouden op de maandagen 19 juni,  17 juli en 14 augustus. Als je partner niet kan kun je ook iemand anders meebrengen. Het is niet mogelijk je van te voren aan of af te melden We zien wel wie er komt. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Consumptieregeling net als altijd. De secretaris zal worden gevraagd jullie op de hoogte te houden. 

dinsdag 9 mei 2017

 • Er is een fout gemaakt in de stand van de 6e competitie. Deze is hersteld en er staat een nieuwe stand op deze site. Het betreft alleen de onderste helft van de A-lijn. Er treden geen wijzigingen op ten aanzien van het clubkampioenschap.

dinsdag 2 mei 2017

 • Het seizoen is afgesloten met een feestelijke einddrive en prijsuitreiking. Hieronder een foto van de clubkampioenen Arend de Boer en Henk Krijgsman. Arend en Henk: van harte gefeliciteerd namens de complete redactie.

  DSCN4082
  Algemeen clubkampioen seizoen 2016-2017

  Kampioenen In de B-lijn werden Gerda Lodeweges en Henny Brunnekreef. Gerda en Henny: van harte gefeliciteerd.

  DSCN4090
  Kampioen in de B-lijn

  Deze en nog een aantal andere foto’s staan op Google-foto’s

zondag 12 maart 2017

 • Er staan 67 foto’s op GOOGLE-FOTO’S. Natuurlijk van onze feestelijke viering van ons 25-jarig jubileum. Wie aanstoot neemt aan een of meer foto’s kan dat kenbaar maken. In dat geval zullen ze worden verwijderd.

dinsdag 28 februari 2017

 • Voorzitter Gerrit Wissink maakte gisteravond op de clubavond bekend dat ons lid Piet Truschel is overleden. Voor velen was dit een grote verrassing. Piet was tot voor kort nog actief op de club en oogde nog vitaal. Onze gedachten gingen natuurlijk ook uit naar zijn broers Rein en Martin. We betuigen vanaf deze plaats ons medeleven en wensen allen veel sterkte. In de krant lazen we vanmorgen dat er gelegenheid is om afscheid van Piet te nemen op donderdag 2 maart van 19.00 tot 19.30 uur in Uitvaartcentrum de Borgh, Pastoriestraat 3 in Goor.

dinsdag 7 februari 2017

 • Door een foute score-invoer is in de stand van vorige week een wijziging aangebracht. Paar 8 krijgt er 4% bij en paar 10 er 4% af. Ook voor de overige paren zou de score iets aangepast dienen te worden. Aangezien het zeer kleine verschillen betreft heeft de TC hiervan afgezien.

donderdag 19 januari 2017

 • De agenda voor het tweede deel van de competitie is bijgewerkt. We spelen nog een ronde van 5 zittingen en daarna twee rondes van 4 zittingen.
 • We heten op deze plaats twee nieuwe paren welkom. Ria Brunnekreef en Ineke Smit gaan samen spelen en ook Janny en Hans Rijnaard zetten een stap naar een vaste clubavond. Veel bridgeplezier voor beide teams.
 • De lijst met invallers is weer wat groter geworden.
 • dinsdag 15 november 2016
 • Promotie en degradatie laat heel even op zich wachten. De wedstrijdleiding heeft nog een beslissing te nemen.
 • dinsdag 7 november
  Gerard Overbeek en Johan Krouwel zijn beide gevallen en momenteel niet in staat te komen bridgen. Johan ligt zelfs in het ziekenhuis momenteel. Vanaf deze plaats wensen we beiden een voorspoedig herstel en doen we hen de hartelijke groeten.
 • dinsdag 25 oktober 2016
  Is er niemand die voor Aad Schultink een partner weet?
 • dinsdag 18 oktober
  Weer eens wat anders. Bridgen in een showroom. De verwarming was niet optimaal, maar we hebben ons uitstekend gered. Het lekkere hapje van Henk Beltman droeg daar ook aan bij. Volgende week is alles weer bij het oude.
 • dinsdag 11 oktober 2016
  Maandag 17 oktober aanstaande is onze clubavond verplaatst naar de overkant van zaal Beltman. We bridgen in de voormalige showroom van Roessink. Beltman verzorgt de catering.
 • dinsdag 4 oktober 2016
  Aad Schultink zoekt nog steeds een bridgepartner. Wie kan hem helpen?
 • dinsdag 27 september 2016
  Ons jubileum wordt gevierd op 11 maart 2017. Voor inhoudelijke vragen wendt u zich tot de organisatie van dit evenement. John Kuipers, Ingrid van Rijswijk, Belinda Kok en Willy Hondelink hebben plaats genomen in de feestcommissie.
 • dinsdag 6 september 2016
  De kop is er af. Het seizoen is weer geopend. Een ALV van een uur en daarna een paar uurtjes kaarten. De vergadering leverde geen noemenswaardige wendingen op. Het liep een beetje zoals gepland, maar duurde wel iets langer dan gewoonlijk. Allereerst werd er stil gestaan bij het overlijden van Martha Morrenhof. Afscheid werd er genomen van Emiel Wolbers als wedstrijdleider, Irene Hillebrand als secretaris en Johanna Jebbink als penningmeester. Ze werden door voorzitter Gerrit Wissink geroemd om hun inzet voor de club en hartelijk bedankt met een cadeaubon. Als nieuwe bestuursleden werden gekozen Jan Overbeek (penningmeester), Frans Assink (secretaris) en Ineke de Boer (namens de TC). Er werd een nieuw wedstrijdreglement aangenomen en een feestcommissie benoemd. Het vorige seizoen werd afgesloten met de uitreiking van de beker vergezeld van een bos bloemen voor de clubkampioenen. De eer viel te beurt aan Emiel Wolbers en Marinus Hondelink. Verder details van deze vergadering leest u ongetwijfeld in de notulen.
 • dinsdag 5 juli 2016
  En dat is natuurlijk wel het laatste dat we hadden verwacht. Een overvolle zaal van Beltman tijdens de eerste zomerdrive. Wat fijn voor de organisatie dat er zoveel belangstelling was voor deze hernieuwde kennismaking. En ook fijn dat zoveel echtgenote(n)(s) en introducees waren meegekomen.
  De drive verliep technisch gezien redelijk goed. We begonnen wat later. Oorzaak de vele aanmeldingen aan de zaal met voor de TC allemaal nieuwe namen.
  De ruimte voldeed prima. Goed formaat tafels en zeer comfortabele stoelen. Er zijn wel een aantal punten gesignaleerd die aandacht behoeven. Wordt aan gewerkt.
 • DSCN2746DSCN2747
 • De foto’s geven een goede impressie van de gang van zaken.
 • dinsdag 7 juni 2016
  Op maandag 4 juli a.s. om 19.30 uur houden we een zomerdrive voor onze leden. We maken opnieuw kennis met zaal Beltman. Binnenkort ontvangt u via de mail een uitgebreide uitnodiging.
 • maandag 30 mei 2016
  Op de mail stond het volgende bericht:
Ook in 2016 organiseert BC Teletroef weer zomerdrive’s in het Denksportcentrum aan de Cesar Franckstraat 36 D te Hengelo

De start is woensdag 1 juni en de slotdrive is op woensdag 31 augustus
De koste bedragen 5 euro per paar.
Voor meer info zie www.nbbclubsites.nl/club27019
 • woensdag 18 mei 2016
  Het voltallige bestuur heeft op gepaste wijze afscheid genomen van Hotel Restaurant  ’t Holt en de familie Eijsink. Onder het genot van een kopje koffie met appeltaart bedankte onze voorzitter José voor de soepele samenwerking gedurende de laatste anderhalf jaar.
 • DSCN2508
 •  
 • zaterdag 30 april 2016Martha
 • Afgelopen donderdag 28 april is Martha Morrenhof overleden op 67-jarige leeftijd. Zoals bij jullie bekend was, leed Martha aan slokdarmkanker. De laatste weken was Martha al niet meer op de clubavonden aanwezig.In Martha verliezen we niet alleen een gewaardeerd clublid, maar ook iemand die veel heeft betekend voor Bridgeclub Diepenheim. Toen haar man Gerrit nog leefde, deden ze dit samen. Na zijn overlijden is ze zich in blijven zetten voor de club en maakte ze deel uit van de groep mensen die de clubavonden organiseren.We zullen Martha missen.
 • woensdag 27 april 2016
  Er is aan al onze leden een flyer gestuurd van de zomeravonddrives van Niet Kwetsbaar uit Goor.
 • dinsdag 12 april 2016
  Bij uitslagen treft U de uitslag top-integraal van de Hofdrive2016 aan. Deze kon niet op de site van de NBB i.v.m. technische moeilijkheden.
 • dinsdag 5 april 2016
  Gisteravond werd er weer buitenproportioneel gescoord door de leden van onze club. John Kuipers met partner de trotse winnaar van de Hofbridgedrive 2016 en Arend de Boer met Henk Krijgsman op korte afstand tweede.
  Op de eerste plaats in hun lijn: Arend de Boer en Henk Krijgsman, Leen van Rijswijk en Jaap Pegtol en Emiel Wolbers met Marinus Hondelink. Belinda Kok en Ingrid van Rijswijk waren derde in hun lijn.
  Irene Hillebrand en Paul van Hooff ontvingen een dinerbon, omdat zij het dichtst bij de 50% wisten te scoren.

  DSCN2411Voor meer foto’s zie het album op Google
 • vrijdag 1 april 2016
  Martha Morrenhof vroeg om het volgende op de site te zetten:
Beste bridgevrienden
Hierbij wil ik jullie hartelijk bedanken voor het mooie boeket bloemen dat ik van jullie mocht ontvangen.
Lieve groet Martha
 • maandag 25 januari 2016
  De inschrijving voor de kroegentocht in Hengelo staat weer open. Inlichtingen en aanmeldingen via
  www.bridgekroegentochthengelo.nl
 • woensdag 20 januari 2016
  In de uitslag van afgelopen maandag zat een fout die niet met de computer kon worden verholpen. Emiel heeft de spellen 1tm4 in de A-lijn opnieuw moeten uitrekenen.
 • zondag 17 januari 2016
  Via onze secretaris bereikte ons uitnodigingen voor de volgende drives:
 • dinsdag 29 december 2015
  De komende 5 zittingen (nummers 16 tm 20) zullen ook door Leen en Jaap worden voorbereid en uitgevoerd. Dit in afwijking van het eerder gepubliceerde programma. Zie ook de pagina “kalender”
 • dinsdag 22 december 2015
  Gisteravond weer de traditionele kerstdrive met een prachtige prijzentafel en een gelegenheidspaar als verrassende winnaar. Ria voorspelde het behaalde percentage op minder dan 1% nauwkeurig.

  20151221_22583820151221_230253

vrijdag 18 september 2015

 • Misschien niet helemaal ten overvloede de volgende mededeling. Twee leden van Bridgeclub Diepenheim hebben op dit moment geen partner, te weten Hannie Broekhuizen en Henk Wegereef. Beiden willen graag elke week spelen.

dinsdag 15 september 2015

 • De eerste hindernis is genomen. Er is alsnog een uitslag van de B-lijn van de zitting van gisteravond. Veel dank aan het adres van Emiel voor deze gigantische klus.

maandag 17 augustus 2015

 • Het seizoen is weer begonnen. De kalender is klaar en staat op de site. Binnenkort komt er meer nieuws.

woensdag 10 juni 2015

 • Vanmorgen bereikte ons het bericht dat Arie Legtenberg is overleden. Wij wensen Willy veel sterkte toe.

  IMG_4615

  Deze foto van Arie werd gemaakt tijdens de Hofdrive op 14 april 2014 In Diepenheim

dinsdag 21 april 2015

 • Gisteravond de afsluitende einddrive. Een leuke avond met voor iedereen een prijs en tevens de uitreiking van de prijzen van het clubkampioenschap. Uitslag van de einddrive.

  DSCN0503
  De prijzentafel werd verzorgd door Willy Hondelink en Irene Hillebrand

  DSCN0505
  De aanmoedigingsprijs ging naar Aad Schultink en Peter Kool

  DSCN0511
  De bronzen plak voor Willy Hondelink en Irene Hillebrand

  Het zilver voor Leen van Rijswijk en Jaap Pegtol. Zij waren niet aanwezig, dus helaas geen foto.

  DSCN0517
  Clubkampioenen Emiel Wolbers en Marinus Hondelink. De wisselbeker werd beschikbaar gesteld door Jan Vos.

woensdag 8 april 2015

 • Ineke de Boer en Willy Hondelink hebben, namens bridgeclub Diepenheim, de Hofdrive 2015 gewonnen. Van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie.
  20150407_232333
  Het is de vierde keer dat een afvaardiging van Bridgeclub Diepenheim de trofee mee naar huis mag nemen. Eerder wonnen Marijke van der Vliet met Wil de Koning (2007), Martha Morrenhof met Willie Spekreyse (2008) en Martha Morrenhof met Jaap Pegtol (2013) het beeldje van Carla Schrieken.

dinsdag 23 februari 2015

 • De eerste avond zijn we, technisch gezien, zonder kleerscheuren doorgekomen.
 • Een aantal zaken zijn voor verbetering vatbaar en hebben dus de aandacht van de TC. Hopelijk kunnen we de volgende week al wat plooien gladstrijken.

dinsdag 17 februari 2015

 • De bridgeclub heeft onderdak gevonden bij:
  Familiehotel ’t Holt
  Familie José Eijsink
  Hengevelderweg 1a
  7478 PE Diepenheim
  telefoon: 0547 351844
  www.hoteltholt.nl
  Maandag 23 februari begint daar zoals gewoonlijk onze clubavond om 19.30 uur. We spelen in het zaaltje waar de kunstwerken hangen tijdens Kunstmoment. Dit voor degene die de situatie bij José kent.
  Om een indruk te krijgen waar U ’t Holt moet zoeken, klikt u op het kaartje hieronder en vindt de locatie bij de witte A in het groene vlakje.

kaart

maandag 16 februari 2015

 • Vandaag zijn de eerste materialen (de elektronische componenten) aangeschaft voor de herstart van onze clubavond.
 • Het bestuur vergadert vanavond over de nieuwe locatie. De vergadering vindt plaats in een van de beoogde zalen. Zodra er nieuws is leest u dat hier.

zaterdag 14 februari 2015 (13.00 uur)

 • Het bestuur heeft een aantal beslissingen genomen ten aanzien van de consequenties van de brand (zie hieronder)

 

zaterdag 14 februari 2015 (11.30 uur)

 • Ons clublokaal, zaal Beltman, is vanmorgenvroeg afgebrand. Voorlopige conclusie: materiaal verbrand.  Momenteel vergadert het bestuur. Nadere berichten volgen zo spoedig mogelijk.

dinsdag 3 februari 2015

 • Op de redactie is een convocatie binnengekomen van de Lionsclub Goor. Het betreft een uitnodiging voor een benefietdrive op  vrijdag 27 maart a.s.  Aan Arend en Ineke de Boer de zware taak de beker voor de tweede keer te veroveren.

IMG_2007

dinsdag 20 januari 2015

 • Bridgeclub “Niet Kwetsbaar” uit Goor is begonnen met de voorbereiding van de jaarlijkse HOF-drive. De editie van 2015 zal worden gehouden op dinsdag 7 april bij “De Bebsel” in Goor. Nadere mededelingen volgen binnenkort.

dinsdag 13 januari 2015

 • Afgelopen vrijdag bereikte ons het bericht dat Ton Reith is overleden. In het seizoen 2013-2014 deed hij mee aan de bridgebegeleiding. Sinds het begin van het nieuwe seizoen vormde hij een partnership met Ritha Holland. Onderstaande foto werd gemaakt op de kerstdrive in 2013. Aan het begin van de clubavond stonden we stil bij het verlies van Ton. We wensen Emmeline heel veel sterkte.
 • Ton

dinsdag 16 december 2014

 • Er is een wijziging opgetreden in de aanwijzing van leiding en arbitrage voor de komende competities. Dit in tegenstelling tot hetgeen in het programmaboekje staat.

woensdag 3 december 2014

 • Er staat een herziende uitslag op de site van de A-lijn van afgelopen maandag. Heeft te maken met een arbitrage-zaak en een verkeerd ingevulde score.

zaterdag 15 november 2014

 • Onze wedstrijdleider stuurde naar de redactie van deze site de bijgewerkte rangen en standen, zonder commentaar en nieuwe uitslagen.

dinsdag 11 november 2014

 • Onze wedstrijdleider Emiel berichtte het volgende via de mail:
  Hoi Marinus,
  
  de uitslagen gaan even duren. Bij controle blijkt de laatste tafel in zijn geheel te missen en van de 5e ronde 1 of 2 spelletjes. Ik wil dus deze week nog een keer proberen uit te lezen om zodoende de ontbrekende scores weer boven tafel te krijgen.
  Tot nader orde dus nog geen definitieve einduitslag. Dit geldt voor beide lijnen.

woensdag 24 september 2014

 • Op verzoek toch maar weer de percentages gepubliceerd. Leuk voor de thuisblijvers.

woensdag 3 september 2014

 • Er is een uitslag van de openingsdrive. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wel krijgt u de verzekering dat alles nauwkeurig is nagerekend en de percentages in grote lijnen niet ver afwijking van wat de computer zou hebben berekend. De uitslag is gepubliceerd op de site.

dinsdag 2 september 2014

 • Gerrit Wissink opende de jaarvergadering met een terugblik op het geslaagde afgelopen seizoen, met als hoogtepunt de organisatie van de Hofdrive. Verheugd sprak hij over de toename van het aantal leden. Verder was er aandacht voor het overlijden van Herta Visser en Joke Dijkhuizen. Hij las een bedankbrief voor van Arie Legtenberg, die een attentie ontving vanwege zijn hartproblemen tijdens diens vakantie in Frankrijk. Gerrit sprak de hoop uit op een spoedig herstel.
 • De overige agendapunten passeerden zonder op- of aanmerkingen van de leden. Ook tijdens de rondvraag bleef het ijselijk stil in de zaal.
 • Het bestuur zette weer de zeer gewaardeerde toon door alle aanwezigen te trakteren op koffie met appelgebak.
 • De T.C. had iets meer moeite om een goede start van het seizoen te maken. Wel was er een rondeklok aangeschaft, de kaarten vernieuwd en tafelborden aangepast (Arend de Boer), maar de nieuw geïnstalleerde software maakte geen verbinding met de kastjes. In de haast werden er scorebriefjes uitgereikt, maar velen wisten niet meer, of hadden nooit geleerd, hoe het invullen daarvan moet. Geen uitslag aan het eind van de avond. Er werd in ieder geval weer gebridget.

maandag 11 augustus 2014

 • Het is weer gedaan met de rust. Aan het werk met de bridgeclub. Het programmaboekje wordt gemaakt, dus is het programma klaar. Kijk hiervoor op de pagina kalender.

zaterdag 2 mei 2014

 • In de krant lazen we dat Herta Visser is overleden. Ze was geruime tijd ziek, maar wilde geen contact met ons.

woensdag 30 april 2014

 • Aandacht voor de zomerdrives op donderdagavond.

Let op !! U kunt zich op drie manieren aanmelden:
1. Bij voorkeur per email nkzomerdrive@gmail.com
2. Per telefoon (na 17:00 uur) 06 – 3427 3992
3. „Last minute” aan de zaal, uiterlijk tot 19:15 uur

dinsdag 29 april 2014

 • Tijdens de prijsuitreiking is een aantal foto’s gemaakt door Willy Hondelink. Deze staan op de site.
 • De uitslag (rankingsscores) van 7 april staat nu ook op de site. Speciaal voor Arend, aangezien hij eerste was.

dinsdag 22 april 2014

 • De einduitslag van de competitie is nog steeds niet bekend. Er is alleen een tussenstand na 29 zittingen.
 • Emiel heeft een fotoalbum toegevoegd aan de pagina hofdrive2014.

dinsdag 8 april 2014

 • Bij het voorlezen van de uitslag heeft Emiel de resultaten van Pegtol-van Rijswijk en Hondelink-Schoo niet voorgelezen. Reden: de spanning nog even bewaren. Daardoor zijn de uitslagen ook niet per computer verstuurd.

woensdag 26 maart 2014

 • De standen zijn bijgewerkt. Excuus voor de vertraging.

IMG_2007Prijsuitreiking Lions Benefiet Bridgedrive 2014

zaterdag 15 maart 2014

 • Ineke en Arend de Boer hebben de bridgedrive van de Lionsclub in Goor gewonnen. Met een score van 66,84% bleven ze de naaste concurrenten Jan Grimmelikhuizen en Bert van Apeldoorn net een half procentje voor.  Felicitaties voor dit mooie succes.
 • Ook de prestaties van Willy en Arie Legtenberg mogen niet onvermeld blijven. Ze behaalden een prima tiende plaats met een scoren van 57,77%. Voor de volledige uitslag verwijzen wij u graag naar de site van Niet Kwetsbaar.

dinsdag 4 februari 2014

 • Er is weer een mooi spel van gisteravond toegevoegd. Emiel was er erg gelukkig mee.
 • Dat van die twee nieuwe leden gaat nog niet door. Peter Kool is toegevoegd aan de cursisten. Hans Leloux heeft voorlopig geen tijd op maandagavond.

vrijdag 31 januari 2013

 • Gisteravond is ons clublid Joke Dijkhuizen (Haasbeek) overleden. De meesten van jullie zullen haar niet kennen. Ze was cursist en alleen met de kerstdrive op onze clubavond aanwezig.

dinsdag 21 januari 2014

 • Begin komende maand gaan twee nieuwe leden uitproberen of ze een partnership kunnen gaan vormen. Hans Leloux en Peter Kool hebben zich aangemeld. Wij wensen beide heren nu al vast veel plezier en succes.
 • Morgen is de eerste vergadering over de organisatie van de Hofdrive op maandag 14 april.
 • dinsdag 7 januari 2014
 • De pagina’s uitslag en stand zijn wat vereenvoudigd. Voor sommige mensen was de situatie niet helemaal duidelijk. Kijk maar wat je er van vindt. Reacties horen we graag.

dinsdag 31 december 2013

 • Op de site staan twee spellen van gisteravond en ook de uitslag in procenten.
 • De voltallige redactie wenst u: Einen guten Rutsch in’s neue Jahr

woensdag 25 december

 • VOLGENDE WEEK MAANDAG (30 DECEMBER) IS ER EEN NORMALE CLUBAVOND.
 • Als eerste zijn wat foto’s van de kerstdrive bij Grand’Italia op een nieuwe pagina “foto’s” gezet
 • Van Emiel een SPEL VAN DE WEEK aangereikt gekregen. Hiervoor is opnieuw een nieuw tabblad “spel” aan de site toegevoegd.
 • Hopelijk hebben de cursisten een beetje genoten van de kerstdrive.Publicatie2

dinsdag 3 december

 • Het bestuur heeft gezorgd voor een bloemetje, bestemd voor Mevrouw Beltman die ziek is.
 • In de competitiestand zijn alleen de laatste 5 zittingen nog in de stand te lezen, wegens ruimtegebrek. De vorige resultaten tellen natuurlijk wel mee.Publicatie2

dinsdag 19 november 2013

 • In de competitiestand zijn de resultaten van de eerste 5 zittingen niet meer zichtbaar. De oorzaak is ruimtegebrek. De ontbrekende resultaten tellen natuurlijk wel mee. Nadeel is dat je het niet meer na kunt rekenen.Publicatie2

vrijdag 8 november 2013

 • De Hofdrive zal in 2014 plaatsvinden in zaal Beltman in Diepenheim op maandag 14 april. Daartoe zal de paasdrive van de organiserende vereniging komen te vervallen.

Publicatie2

dinsdag 5 november 2013

  • Voor de leden die de t.v.-cursus gaan volgen, is op de site een handleiding gezet hoe je het computerprogramma startersbridge kunt downloaden. Het is een oefensite voor het uitspelen van troef- en sans-contracten. Heel erg nuttig. Ga voor aanmelding naar http://www.berrywestra.nl/ en volg de instructies.
 • Wie belangstelling heeft voor de t.v.-cursus: deze begint op woensdag 20 november om 14.40 uur op Nederland 2. Wie de uitzending niet live kan bijwonen, kan de uitzending vinden op http://www.omroepmax.nlPublicatie2
  dinsdag 29 oktober 2013
 • Langzamerhand begint het echt een beetje te wennen. Er komt enige regelmaat in de clubavond, de uitslag, de berichtgeving, etc.
 • Door een vervelend incident kon Han Bosma niet op de clubavond aanwezig zijn. Hopelijk is het bij blikschade gebleven.
 • Herta Visser zal door omstandigheden de clubavonden voorlopig niet bezoeken.

 Publicatie2

dinsdag 22 oktober 2013

 • Vanaf Beltman kunnen we nu ook weer direct de uitslag doorsturen.
 • De kerstdrive van 23 december zal plaats vinden bij restaurant Grand’Italia. Nadere informatie volgt.
 • Deze site is nu in het Nederlands.

Publicatie2

dinsdag 15 oktober 2013

 • Voor de kerstdrive zijn we op zoek naar een vervangende locatie.  Op 23 december kunnen we bij Beltman niet terecht. Binnenkort meer nieuws hierover.
 • Vanaf de speelzaal kunnen we nog steeds niet e-mailen. Wordt aan gewerkt.

Publicatie2

dinsdag 8 oktober 2013

 • De uitslag kun je zien als je op de tab uitslagen klikt en daarna de link 07-okt-13 aanklikt. Je ziet dan de uitslag zoals die ook door de e-mail is verstuurd. De uitslag omgezet in ranking vind je door direct op de datum te klikken.
 • Bij de stand is ook zoiets aan de hand. Klik op de datum om alle scores te zien. Voor de behaalde resultaten van de laatste vijf zittingen klik je op stand.

Publicatie2

donderdag 3 oktober 2013 om 13.30 uur

 • Dit is de nieuwe site. Dit is het eerste wat er op komt. We zijn bezig.

Publicatie2