2002 – 2007

historische gegevens van de periode 2002 tot 2007

2 september 2002
Wedstrijdleider/secretaris Marinus Hondelink heeft een open avond georganiseerd. Deze valt samen met de openingsdrive van het elfde seizoen. Middels een huis aan huis folder en een persbericht worden belangstellenden geënthousiasmeerd voor deze gebeurtenis. De open avond trekt veel belangstellenden. Er melden zich 16 deelnemers aan voor een beginnerscursus (de vierde sinds de oprichting). Ze  krijgen gratis les  als ze een jaar lid worden van de club. De cursus wordt wekelijks gegeven door Wladimir Rouwenhorst en Marinus Hondelink.
Ook is het aantal deelnemende paren aan de competitie inmiddels weer gestegen naar 24. Deze passen allemaal in het vergrootte zaaltje van De Viersprong. In totaal staan er 65 leden op de ledenlijst van december 2002.

23 december 2002
Tijdens de kerstdrive spelen de cursisten voor het eerst mee in de vernieuwde zaal. Op de volgende clubavonden vormen ze een eigen C-lijn en zo nu en  dan is daar een cursusavond tussendoor.

28 april 2003
Algemene ledenvergadering bij De Viersprong.

25 mei 2003
Han en Wilma Alink uit Zutphen winnen de vijfde editie van de wandelbridgedrive

1 september 2003
Het aantal leden is nu zo groot dat de ladder niet meer in 1 groep gespeeld kan worden. Promotie en degradatie vindt nu na elke ronde plaats. De scores behaald in de tweede groep tellen voor 90% mee in de stand.

26 april 2004
Wladimir Rouwenhorst neemt tijdens de jaarvergadering afscheid als bestuurslid. Ook wordt afscheid genomen van Chris Hillebrand. Hij zat jaren in de t.c., verzorgde ondermeer de laddercompetitie en maakte deel uit van de lustrumcommissie in 2002. Met hem verliezen we ook Marijke Hillebrand als lid. Ook zij maakte deel uit van de jubileumcommissie in 2002.

Nu Chris Hillebrand geen lid meer is, is er ook geen laddercompetitie meer. Het aantal competities is uitgebreid naar 6 en er komen extra drives tussen de competities in.

In het bestuur neemt Agnes Schreijer het secretariaat over van Marinus Hondelink. Er blijft een vacature voor de taak van penningmeester.

In de technische commissie (t.c.) krijgt steun van Emiel Wolbers en Johan Laaper.

Gerda Knol wordt sociaal contactpersoon.

In de loop van het seizoen wordt in de persoon van Henne Neppelenbroek een nieuwe penningmeester gevonden.

mei 2004
Willen en Gerda Schoo uit Vorden winnen de zesde editie van onze wandelbridgedrive.

6 juni 2004
Voor het eerst wordt er door een paar van onze club een aansprekend resultaat behaald buiten de eigen club. Het echtpaar De Boer wint de fiets-bridge-drive in Haaksbergen in een veld van 96 paren.

6 september 2004
Er zijn maar liefst 17 personen die om verschillende redenen geen lid meer zijn van onze club. Gelukkig hebben zich wel 15 nieuwe leden gemeld, zodat we het nieuwe seizoen beginnen met 62 leden.

Binnen de t.c. komt het tot een taakverdeling. Gerrit Morrenhof gaat contact leggen met de bridgeclubs uit Markelo en Hengevelde om de extra drives in te gaan vullen. Emiel Wolbers gaat de feestdrives organiseren. Johan Laaper gaat zich verdiepen in de mogelijkheden tot aanschaf van een nieuw rekenprogramma.

11 oktober 2004
Uit Hengevelde zijn, dankzij de tomeloze inzet van Gerrit Morrenhof, 12 paren te gast tijdens de eerste uitwisseling.

31 januari 2005
Na het succesvolle contact met Hengevelde is Gerrit er in geslaagd nu Markelo naar Diepenheim te lokken. We spelen een heuse wedstrijd Diepenheim-Markelo in een Mitchel-duplicate.

24 februari 2005
Voor het eerst in ons bestaan een uitwedstrijd tegen Hengevelde. Helaas hebben zij de clubavond op donderdag, zodat lang niet alle leden mee kunnen doen.

7 maart 2005
Op deze clubavond wordt er voor het eerst gebruik gemaakt van het systeem bridge-it. Er is een nieuwe computer aangeschaft met software, licentie en bridge-mates. De kastjes worden na afloop op de computer aangesloten, waarmee de scores worden uitgelezen en de uitslag wordt bepaald.

25 april 2005
Marinus Hondelink stopt als bestuurslid en wedstrijdleider. Wel blijft hij deel uit maken van de t.c. Gerrit Morrenhof wordt wedstrijdleider.
Willy Hondelink neemt de open plaats in het bestuur in.

22 mei 2005
Al weer de zevende wandelbridgedrive. De inschrijving wordt verruimd naar 70 paren. Winnaars worden Nel en Peter Hendriks uit Ruurlo. Het vergrootte aantal deelnemers geeft problemen bij de prijsuitreiking. In het zaaltje van de Wok kunnen geen 140 deelnemers plus leden van de organisatie.

17 augustus 2005
Voorafgaand aan het nieuwe seizoen komt het nieuwe bestuur bijeen. Ineke de Boer is voorzitter, Agnes Schreijer secretaris, Henne Neppelenbroek penningmeester, Gerrit Morrenhof wedstrijdleider en Willy Hondelink is lid.

Emiel Wolbers gaat het clubblad verzorgen.

Er wordt een mobile telefoon aangeschaft, zodat de t.c. altijd bereikbaar is voor afmeldingen.

2 mei 2006
Ineke de Boer geeft de voorzittershamer over aan Paul van Hooff. Ineke de Boer blijft in het bestuur als secretaris. Agnes Schreijer verlaat het bestuur.

21 mei 2006
Nel en Peter Hendriks winnen voor de tweede maal de wandelbridgedrive.

5 februari 2007
Op de clubavond wordt bekend gemaakt dat  we over een website beschikken.

14 maart 2007
Bij “De Bebsel” in Goor wordt de eerste Hofdrive gehouden met deelname van alle 10 bridgeverenigingen binnen de Hof van Twente. Het evenement wordt gewonnen door Marijke van der Vliet en Wil de Koning die bridgeclub Diepenheim vertegenwoordigen.

16 april 2007
De contributie wordt voor het eerst sinds de invoering van de euro verhoogd. In 2001 werd de 60 gulden omgezet in 30 euro. Nu komt er 5 euro bij.

Ineke de Boer treed af als bestuurslid. Henny Kooy neemt haar plaats in.

8 oktober 2007
De derde lustrumviering is een grandioos feest. Met de bus naar Rijssen. Daarna spetterende optredens van leden, een goochelaar en vrolijke muzikanten. Natuurlijk wordt er ook gebridged en heerlijk gegeten. Voor een uitgebreider verslag en foto’s is een andere pagina gemaakt.

Uw webmaster houdt zich aanbevolen voor hulp bij deze pagina’s over de historie van de club. Een ieder die informatie heeft, dan wel foto’s of aanbevelingen gelieve dit te melden.