2007 – 2012

historische gegevens van de periode 2007 tot 2012

september 2007
Als de clubavonden van het nieuwe seizoen gaan beginnen heeft Emiel Wolbers inmiddels voor programmaboekjes gezorgd. De club telt inmiddels 66 leden. De bestuurssamenstelling ziet er als volgt uit: Paul van Hooff is voorzitter, Henne Neppelenbroek is secretaris, Henny Kooy ia de nieuwe penningmeester geworden, Gerrit Morrenhof is wedstrijdleider en Willy Hondelink is lid. Gerda Knol zorgt voor de sociale contacten. De technische commissie bestaat uit Marinus Hondelink, Arend de Boer, Emiel Wolbers en Gerrit Morrenhof (voorzitter). In de loop van het seizoen zal worden gestart met de BridgematePro. Dit is een draadloos scoringssysteem. De uitslagen en persoonlijke overzichten kunnen per mail worden verstuurd.

8 oktober 2007
De derde lustrumviering is een grandioos feest. Met de bus naar Rijssen. Daarna spetterende optredens van leden, een goochelaar en vrolijke muzikanten. Natuurlijk wordt er ook gebridged en heerlijk gegeten. Het fotoverslag is toegevoegd aan het derde lustrum

26 november 2007
We spelen de thuiswedstrijd tegen Hengevelde. Emiel is de man achter de organisatie.

21 februari 2008
Op deze donderdag spelen we de uitwedstrijd tegen Hengevelde. Het blijkt voorlopig de laatste uitwisseling.

11 maart 2008
De tweede editie  van de Hofdrive vond plaats bij de Bebsel in Goor. Voor de tweede keer in successie kwam er een Diepenheimse winnaar uit de computer rollen. Het gelegenheidskoppel Martha Morrenhof-Willie Spekreyse won het kunstwerk met een monsterlijke score van 69,45%. Ook in hun eigen lijn behaalden ze een eerste plaats. Dat deed in groep F ook het paar Ineke de Boer – Ria Morrenhof. Verder was de score van Wil Koele – Han Bosma (58,73% topintegraal) een prima resultaat.

19 maart 2008
We krijgen de mededeling dat Gerrit Kooy is overleden. De begrafenis vindt plaats in besloten kring.

26 maart 2008
John Kuipers en Leen van Rijswijk bieden de club een andere computer en printer aan. De laatste tijd waren er vaak problemen met de techniek.

28 april 2008
De algemene ledenvergadering wordt voor de laatste keer gehouden aan het eind van het seizoen. In de toekomst wordt het seizoen geopend met de ledenvergadering. Het financieel overzicht ontbreekt. Nu er niet meer gerookt mag worden in de speelzaal ligt er een voorstel een rookpauze in te gelasten tussen de derde en vierde speelronde. Henne Neppelenbroek treedt af als secretaris. Er is nog geen vervanger. Alle  problematiek wordt doorgeschoven naar het begin van het nieuwe seizoen/

18 mei 2008
Voor de tiende en voorlopig laatste keer hebben we de wandelbridgedrive georganiseerd. Het was weer een overweldigend succes met 140 enthousiaste deelnemers. De organisatie, Josje Ligtenbarg, Willy Hondelink, Ineke de Boer, Gerrit Morrenhof, Arend de Boer en Marinus Hondelink, houden het voor gezien. Stoppen op het hoogtepunt.

Tijdens de zomerpauze
overlijden twee leden van de vereniging: Toos Oosterbaan en Marietje Eertink.

8 september 2008
Het nieuwe seizoen gaat van start met een openingsdrive en een ledenvergadering. In het bestuur zitten nu Paul van Hooff (voorzitter), Irende Hillebrand (secretaris), Henny Kooy (penningmeester), Gerrit Morrenhof (wedstrijdleider) en Willy Hondelink (sociale zaken, prijzen, enz.). Het voorstel tot het invoeren van een rookpauze tussen de derde en vierde ronde wordt aangenomen. Tussen de verschillende competities in worden nu ook viertallenwedstrijden gespeeld.

8 september 2008
De vereniging heeft een nieuwe laptop en een nieuwe printer aangeschaft. Via de internetverbinding van De Viersprong kunnen na afloop van de zitting de persoonlijke resultaten worden verzonden naar de leden en de webmaster.

2 oktober 2008
“Vrouwen van nu” neemt het voortouw tot het geven van een bridgecursus aan haar leden. De uitvoering is in handen van leden van de Diepenheimse Bridgeclub. Ineke de Boer, Martha Morrenhof, Willy Hondelink en Marinus Hondelink hebben de komende weken weer wat te doen op donderdagavond.

29 november 2008
Het bestuur biedt de cursisten een vervolgcursus aan. Ook enkele leden van de club melden zich voor scholing.  Op donderdagavond zitten er nu 20 deelnemers van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Bleekzaal van het Cultureel Centrum aan de Hagen.

17 februari 2009
De clubavond wordt gehouden bij zaal Beltman, omdat de familie Touw op vakantie is. De cursisten doen ook mee.

7  augustus 2009
Vandaag zijn we naar de begrafenis van Gerrit Fluttert geweest.

7  september 2009
Het nieuwe seizoen begint met een openingsdrive vooraf gegaan door een algemene ledenvergadering. De samenstelling van het bestuur en t.c. blijft ongewijzigd. Zie de situatie op 8 september 2008. Henny Kooy kiest na het overlijden van Gerrit voor haar meisjesnaam Henny Brunnekreef.

7  september 2009
In het programmaboekje van Emiel Wolbers zien we op de vrije avonden geen uitwisselingen met Hengevelde en Markelo meer staan. De avonden worden gevuld met een butlercompetitie.

15 december 2009
De website krijgt een nieuw jasje. De zwarte achtergrond wordt bordeaux-rood.

28 december 2009
De tweede ronde van de butlercompetitie levert een historisch laag aantal deelnemers op. Het was dan ook wel heel slecht weer.

30 december 2009
We lezen in de krant dat Riet Wegereef is overleden. Ze was als enige van de cursisten van vorig seizoen lid geworden van onze club.

22 februari 2010
De clubavond wordt weer voor een keer verplaatst naar zaal Beltman.

9 maart 2010
Vanavond werd bij De Bebsel in Goor de traditionele hofdrive gespeeld. Er deden drie Diepenheimse paren mee.

28 april 2010
Het verenigingsjaar wordt afgesloten met de laatste ronde van de Butlercompetitie. De dames Hondelink – Rouwenhorst worden de eerste winnaars.

6 september 2010
Voor het eerst begint de clubavond om 19.00 uur. Eerst vergaderen en als dat niet te lang duurt om 19.30 uur bridgen. De groene kaftjes van de programmaboekjes zijn op, dus verschijnen deze voor het eerst met een buitenkant in kleur. Met dank aan Emiel Wolbers en Irene Hillebrand. De t.c. heeft het wedstrijdreglement aangepast. Emiel had het initiatief hiertoe genomen. De vergadering gaat akkoord. Johanna Jebbink wordt gekozen tot penningmeester. Voor 19.30 uur is de vergadering ten einde en kan het 19e seizoen beginnen. Voor de openingsdrive zijn er twee keer drie prijzen.

6 september 2010
De butlercompetitie heeft het maar een seizoen volgehouden en wordt vervangen door een clubkampioenschap. Er worden prijzen in het vooruitzicht gesteld.

29 oktober 2010
Zeven paren van onze club deden mee aan de Hofdrive bij de Bebsel in Goor. Voor het eerst werd er een tweede drive gehouden in hetzelfde kalenderjaar. Deze keer was er gelukkig wel gekozen voor en vrijdag.

8 november 2010
Alle vijftien tafels bezet. Twaalf paren en de A-lijn en 16 paren in de B-lijn.

15 februari 2011
Vanavond weer bridgen bij zaal Beltman.

27 maart 2011
Onze wedstrijdleider Gerrit Morrenhof is overleden. Hij was herstellende van een operatie, maar na een noodzakelijke tweede ingreep ging zijn toestand snel achteruit.

28 maart 2011
De clubavond gaat niet door.

29 maart 2011
Er hebben zich via onze club geen paren aangemeld voor de Hofdrive. Misschien te dicht op elkaar en weer een dinsdag?

1 april 2011
Crematie van Gerrit Morrenhof in Usselo. Zeer veel leden waren aanwezig tijdens de plechtigheid in de Johanneskerk in Diepenheim.

5 april 2011
Emiel Wolbers zal tot het einde van de competitie het wedstrijdleiderschap waarnemen. Er komt geen vervanging van de derde ronde die gepland stond op 28 maart.

18 april 2011
Na afloop van de paasdrive (tevens slotdrive) vindt de prijsuitreiking van het clubkampioenschap plaats. Jan Grimmelickhuyse en Frits de Groot worden de eerst kampioenen. Tweede worden Arend de Boer en Paul van Hooff en derde Willy Hondelink en Josje Rouwenhorst. Als B-kampioen wordt het echtpaar Johanna en Arend Jebbink gehuldigd.

19 april 2011
De zwarte deken die over de bridgeclub hing na het overlijden van Gerrit Morrenhof, is op deze avond veranderd in witte rook. Hannie en Mat Broekhuizen, Ineke en Arend de Boer, Leen en Ingrid van Rijswijk, Willy en Marinus Hondelink, Emiel Wolbers en Irene Hillebrand zegden toe alles te gaan doen wat noodzakelijk mocht blijken voor de continuïteit van de club. Daarna durfde voorzitter Paul Van Hooff aan Emiel te vragen of hij de nieuwe wedstrijdleider wilde worden. En zo geschiedde.

2 mei 2011
De t.c. vergadert bij de toekomstige wedstrijdleider Emiel Wolbers in Markvelde. Een aantal taken worden op andere wijze  georganiseerd dan voorheen. Zo komen er duo’s die de clubavond gaan voorbereiden, nadat Emiel de competities heeft opgezet. Marinus en Willy Hondelink gaan de clubkampioenschappen organiseren en nemen de verantwoording voor het realiseren en rondbrengen van het programmaboekje op zich. Ze krijgen hulp van Arend de Boer en Jaap Pegtol. Ineke de Boer, Leen van Rijswijk  en Emiel Wolbers gaan zich scholen: clubleider A.  Arend de Boer krijgt de verantwoording voor al het spelmateriaal.

5 september 2011
Jaargang 20 begint om 19.00 uur met een algemene ledenvergadering bij De Viersprong. Paul van Hooff blijft op verzoek van de t.c. nog aan als voorzitter. Irene Hillebrand blijft secretaris en de financiën zijn nog steeds in goede handen bij Johanna Jebbink. Emiel Wolbers wordt gekozen tot nieuwe wedstrijdleider. Willy Hondelink blijft zorgen voor sociale contacten en prijzen. De jaarverslagen leveren, zoals gebruikelijk, geen discussies op.

5 september 2011
Het programma komt niet helemaal uit. We hebben een tekort aan maandagavonden. Er komt daardoor geen slotdrive en het clubkampioenschap gaat slechts over 4 zittingen. De eerste competitie wordt geleid door het duo Emiel Wolbers en Irene Hillebrand. De tweede door Hannie en Mat Broekhuizen, de derde door Leen van Rijswijk en Jaap Pegtol en de vierde door Ineke de Boer (hopelijk met Martha Morrenhof)

24 oktober 2011
Hannie en Mat beleefden hun vuurdoop als organisatoren van de clubavond.
Op de homepagina van deze site is een link aangebracht naar het spel van de week. De operator is van plan hier zijn licht te laten schijnen over een spel van de laatste clubavond. Leden worden gevraagd spellen aan te dragen die hiervoor in aanmerking kunnen komen.

31 oktober 2011
Op de club trakteren we ons zelf. Nederland is wereldkampioen bridge en we hebben bridgekleedjes op tafel.

2 januari 2012
Twintig jaar geleden, op de eerste maandag van het jaar 1992, vond de eerste vergadering tot oprichting van een bridgeclub plaats. Paul van Hoof constateerde dat Irene Hillebrand toen het jongste lid was en dat nog steeds is.

27 februari 2012
We wijken weer uit naar zaal Beltman. Tijdens de clubavond wordt door de organisatie bij monde van Henk Eleveld aangekondigd dat het vierde lustrum zal worden gevierd op zaterdag 5 mei.
De webbeheerder maakt zorgelijke tijden door. Weken achtereen kan hij niets uploaden.

3 april 2012
De Hofdrive vindt plaats bij de Gebrande Wateren in Hengevelde.

22 april 2012
Ineke de Boer, Emiel Wolbers en Truus Overbeek zijn geslaagd voor clubleider A.

Uw webmaster houdt zich aanbevolen voor hulp bij deze pagina’s over de historie van de club. Een ieder die informatie heeft, dan wel foto’s of aanbevelingen gelieve dit te melden. Ook als er fouten en vergissingen zijn gemaakt dan dit graag doorgeven.