1997 – 2002

historische gegevens van de periode 1997 tot 2002

15 september 1997
Wedstrijdleider Marinus Hondelink heeft een infobulletin gemaakt. Daarin lezen we dat de week daarvoor de competitie is begonnen. Ook dat we sinds een half jaar met biedboxen spelen. De stand van de competitie en de ladder wordt nu op de computer bijgehouden en verschijnt uitgeprint op het mededelingenbord.

13 oktober 1997
Voor de derde keer wordt er een beginnerscursus gegeven. Het tempo is 1 keer in de 14 dagen op de ladderavonden. De cursus wordt gegeven door Marinus Hondelink en Wladimir Rouwenhorst. Er hebben zich 8 deelnemers laten inschrijven. Op deze avond verschijnt de 4e en laatste aflevering van het wekelijkse infobulletin.

22 december 1997
Er verschijnt wederom een kerstuitgave van het infobulletin. Het blijkt goed te gaan met de cursus en de cursisten.

20 april 1998
Tijdens de jaarvergadering is Heymen van der Zalm aftredend en niet herkiesbaar. Gerrit Kooy wordt zijn vervanger. Bij het agendapunt toekomstvisie komen twee punten naar voren. Het spelen van de ladder zou iets meer aandacht, en misschien een andere opzet nodig hebben. De t.c. zal zich beraden. Marinus Hondelink vraagt zich hardop af of Diepenheim niet toe is aan een drive, zoals bijvoorbeeld de fietsdrive in Haaksbergen. Voor dit laatste melden zich een aantal vrijwilligers die mee willen denken.

14 september 1998
Op deze maandagavond wordt de eerste ronde van de eerste competitie van het 7e seizoen gespeeld. Voorafgaand is er weer een programmaboekje gemaakt met een aantal opmerkelijke items:

De cursisten van vorig seizoen zijn lid geworden, zodat er nu 45 namen op de ledenlijst staan.

Heymen van der Zalm komt waarschijnlijk niet meer terug op de club.

In de kalender is voor de tweede helft van het seizoen de invulling van de ladder gewijzigd. Er staat nu het woord keuzeavond. Er zullen viertallenwedstrijden worden gespeeld.

Er is een drivecommissie in het leven geroepen.

De wedstrijdleider heeft van een bevriende club een computeruitrekenprogramma (PAIRS) geleend. Hij is hiermee druk aan het oefenen.

21 december 1998
Er verschijnt wederom een kerstnummer van het infobulletin.

Inmiddels heeft de computer zijn intrede gedaan in de bridgezaal. Na afloop van de laatste ronde worden de scores ingetoetst. Het programma dat we hiervoor gebruiken heet PAIRS. De computer is beschikbaar gesteld door Arend en Ineke de Boer.

Er worden 7 viertallenteams geformeerd, waarvan er op de keuzeavonden 6 in actie zullen komen. Het vijfde team staat reserve en als hierop geen beroep hoeft te worden gedaan, spelen ze, net als de overige leden, mee in de ladder.

19 april 1999
Jaarvergadering bij De Viersprong. Zittende bestuursleden worden met algemene stemmen herkozen. Wladimir Rouwenhorst voorzitter en penningmeester, Ineke de Boer secretaris, Marinus Hondelink wedstrijdleider, Agnes Schreijer en Gerrit Kooy lid.

Het loopt nog niet storm voor deelname aan onze wandelbridgedrive. Deze wordt gehouden op 30 mei.

30 mei 1999
De eerste wandelbridgedrive.

In het organiserende comité zitten Frans Verboven, Emiel Wolbers, Gerrit Morrenhof, Josje Rouwenhorst en Willy Hondelink.
De technische kant van de organisatie is in handen van Marinus Hondelink.

Er kunnen drie lijnen van 14 paren worden gevormd. Spellen worden met de hand geschud door de deelnemers en daarna moet de kaartverdeling op een schrapformulier worden gezet. In elke lijn een prijs voor de eerste, zesde en twaalfde.

Voor het verplaatsen van de ene naar de andere locatie zijn wandelingetjes van rond de 10 minuten uitgezet.

6 september 1999
Start van het nieuwe seizoen. Er wordt een licentie gekocht voor het rekenprogramma PAIRS, zodat ook andere leden van de t.c. zich het programma eigen kunnen maken.

Naast de reguliere competitie staan ook de gecombineerde viertallen- ladderwedstrijden  het komende jaar weer op het programma. Er hebben zich 6 viertallen aangemeld.

Het aantal leden bedraagt opnieuw 45.

27 december 1999
Een week na de kerstdrive wordt de laatste drive van de eeuw gespeeld. Deze millenniumdrive wordt gewonnen door de dames Endeman – Jebbink.

1 mei 2000
Algemene ledenvergadering bij De Viersprong.

De eerste wandelbridgedrive blijkt 2500 gulden te hebben opgebracht.

De viertallencompetitie komt niet echt van de grond. Volgend seizoen wordt alleen nog ladder gespeeld.

Het rekenprogramma heeft zoveel geld gekost dat de contributie omhoog moet. Deze bedragen nu 60 gulden per jaar.

28 mei 2000
De tweede wandelbridgedrive. Het stormt en het centrum van Diepenheim is een bouwput in verband met de nieuwe inrichting van straten en plein.

Het aantal deelnemers stijgt naar 50, die door de organisatie worden verdeeld over 3 groepen van 14 en een groep van 8. Een stijging van het aantal deelnemers ondanks de bridgedrive in Enschede die gelijkertijd wordt gehouden.

Peter IJsselmuiden komt als journalist naar Diepenheim en doet in de bridgerubriek van dagblad Tubantia verslag van ons evenement.

4 september 2000
Het negende seizoen gaat van start. Weer is er mooi programmaboekje met een terugblik op de wandelbridgedrive en een stukje geschiedenis van de oprichting. Arend de Boer neemt in de toernooicommissie de plaats in van Frans Verboven .

7 mei 2001
Algemene ledenvergadering. Frans Verboven heeft de club dus ook de t.c. en de organisatie van de wandelbridgedrive verlaten. Gerrit Morrenhof stelt zich beschikbaar om zitting te nemen in de t.c. Hij zal helpen met klaarzetten en opruimen.

Aan het organisatiecomité voor het tweede lustrum worden Chris en Marijke Hillebrand toegevoegd aan het overgebleven tweetal van de vorige keer: Josje Rouwenhorst en Gerrit Kooy.

20 mei 2001
De derde wandelbridgedrive wordt een doorslaand succes. Vier lijnen van 14 paren met vooraf geschudde spellen. De prijswinnaars worden nog per lijn bepaald.


3 september 2001
Start van het tiende seizoen. Het ledenaantal is teruggelopen naar 40.

Het bestuur bestaat nog altijd uit Wladimir Rouwenhorst (voorzitter en penningmeester), Ineke de Boer (secretaris), Marinus Hondelink (wedstrijdleider), Gerrit Kooy (lid) en Agnes Schreijer (lid). De t.c. bestaat uit Marinus Hondelink, Chris Hillebrand en Gerrit Morrenhof. De toernooicommissie wordt gevormd door Josje Rouwenhorst, Willy Hondelink, Gerrit Morrenhof, Emiel Wolbers en Arend de Boer.

29 april 2002
Tijdens de algemene ledenvergadering bij De Viersprong zijn er wat wijzigingen in taken en posities. Zo treed Wladimir Rouwenhorst af als voorzitter. Hij blijft nog wel in het bestuur, maar alleen als penningmeester. Ineke de Boer wordt de nieuwe voorzitter, Marinus Hondelink doet naast zijn wedstrijdleiderschap het secretariaat, maar de organisatie van de ladder komt in handen van Chris Hillebrand. Gerrit Kooy treedt af als bestuurslid. Zijn plaats wordt ingenomen door Gerrit Morrenhof.

26 mei 2002
De vierde wandelbridgedrive vindt plaats. In de organisatie heeft Ineke de Boer de plaats ingenomen van Emiel Wolbers. Ineke zal het boekje gaan maken. Er komt een topintegrale uitslag. Agaath en Herman van Veen zijn de eerste winnaars.

1 september 2002
Op deze zondag wordt het tienjarig bestaan van de Diepenheimse Bridgeclub gevierd. Voor een (foto)verslag is een aparte pagina gemaakt.

Uw webmaster houdt zich aanbevolen voor hulp bij deze pagina’s over de historie van de club. Een ieder die informatie heeft, dan wel foto’s of aanbevelingen, gelieve dit te melden.