1992 – 1997

6 januari 1992.

 • Heymen van der Zalm en Willem Nab doen een oproep aan de Diepenheimse bevolking. Ze willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot het oprichten van een bridgeclub. Er melden zich ruim 20 belangstellenden. Zij kunnen bridgen of willen het wel gaan leren. Een week later wordt er in het restaurant van café “Boonk” voor het eerst gebridgt en in de kelder van het Cultureel Centrum vindt de eerste cursus-les plaats die wordt gegeven door Marinus Hondelink. Frederiek en Willem Nab zijn spoorslags naar Utrecht gereden om het benodigde materiaal te gaan kopen.

21 september 1992.

 • In een ledenvergadering die 40 minuten duurt, worden statuten, huishoudelijk reglement, wedstrijdreglement en reglement van orde goedgekeurd en aangenomen. Diepenheim heeft een bridgeclub met 22 leden. Heymen van der Zalm wordt gekozen tot voorzitter. Het dagelijks bestuur wordt verder gevormd door Frederiek Nab (secretaris) en Willem Nab (penningmeester). Marinus Hondelink is wedstrijdleider en Wladimir Rouwenhorst wordt ook in het bestuur gekozen. Er wordt gestart met een tweede cursus.

12 september 1994.

 • Het derde seizoen gaat van start met 19 paren. Er worden 7 rondes van 3 spellen gespeeld. Afwisselend zijn er competitie en ladderwedstrijden. De uitslagen worden door de rekenmeesters (Frans Verboven, Chris Hillebrand, Emiel Wolbers, Heymen van der Zalm en Marinus Hondelink) uit het hoofd uitgerekend met behulp van potlood en papier. Er mag tijdens de oneven ronden niet aan tafel worden gerookt. Net als vorig jaar winnen de dames Thurkow-Schrage de kerstdrive.

3 april 1995

 • Tijdens de algemene ledenvergadering treden de Heer en Mevrouw Nab af als bestuurslid. Ineke de Boer (secretaris) en Agnes Schreijer (lid) nemen de opengevallen plaatsen in. Heymen van der Zalm (voorzitter) Wladimir Rouwenhorst (penningmeester) en Marinus Hondelink (wedstrijdzaken) blijven op hun post. Met ingang van het nieuwe seizoen gaat er gespeeld worden bij café “De Viersprong”. Mevrouw Thurkow vraagt of er financiële middelen zijn om biedboxen aan te schaffen. Agnes Schreijer vraagt of er niet “op de klok” gespeeld kan worden.

1 augustus 1995

 • De t.c. presenteert bij aanvang van het derde seizoen voor het eerst een clubblad. Op de ledenlijst staan 41 leden, waarvan er 1 uit Markelo komt en 5 uit Goor. De wedstrijdkalender vermeld een wekelijkse afwisseling van competitie en ladder.

18 december 1995

 • Tijdens de kerstdrive, die in twee poules wordt verspeeld, wordt het tweede clubblad gepresenteerd. Naast de uitslagen van de afgelopen periode staan er ook een vijftal bridgeproblemen in vermeld.

22 april 1996

 • Bij De Viersprong wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Heymen van der Zalm stelt zich niet meer beschikbaar als voorzitter. Hij krijgt de functie van vicevoorzitter. Wladimir Rouwenhorst gaat een dubbelrol vervullen. Hij combineert het penningmeesterschap met het voorzitterschap. Er staat ruim 2000 gulden op de bank. De viering van het eerste lustrum staat gepland op 9 juni 1997. Er wordt een lustrumcommissie in het leven geroepen. Josje Rouwenhorst en Gerrit Kooy worden namens het bestuur bijgestaan door Heymen van der Zalm.

9 september 1996

 • Het nieuwe, vijfde seizoen begint met de eerste ronde van de eerste competitie. Nog steeds worden er afwisselend ladder- en competitiewedstrijden gespeeld.

23 december 1996

 • Het kerstnummer van het clubblad verschijnt met naast de rangen en standen uitleg over de telling bij de ladder. Daaraan is behoefte, omdat nergens vermeld staat hoe de stand wordt opgemaakt.

21 april 1997

 • Alle zittende bestuursleden stellen zich opnieuw beschikbaar voor een volgende termijn tijdens de ledenvergadering. De geplande lustrumviering zal door de leden en hun aanhang zelf dienen te worden bekostigd. De viering van het eerste lustrum staat op de kalender voor 31 mei 1997.

31 mei 1997

 • Voor een (foto)verslag van het eerste lustrum is aan aparte pagina gemaakt.

Uw webmaster houdt zich aanbevolen voor hulp bij deze pagina’s over de historie van de club. Een ieder die informatie heeft, dan wel foto’s of aanbevelingen gelieve dit te melden.