organisatie van de clubavond en afmelden

Clubavond
De reguliere speelavond van de Bridgeclub Diepenheim is op de maandagavond. Het wordt door de wedstrijdleiding zeer op prijs gesteld dat een ieder om uiterlijk 19.25 uur aanwezig is, opdat met het spelen van het eerste spel om 19.30 uur kan worden begonnen.

Clubgebouw
Zaal Beltman, Goorseweg 22, Diepenheim

Afmeldingen speelavonden
Altijd per paar. Bij voorkeur een week van te voren op het afmeld formulier.
Verder inspreken op het volgende mobiele nummer: 06 – 39729258

In ieder geval graag voor de zondag voor de wedstrijd avond op maandag.
Afmelden per mail is niet mogelijk.

Contributie
Voor het seizoen 2019 – 2020 bedraagt de contributie € 45,00 per lid per jaar en dient te worden voldaan vóór 1 november 2018. Het IBAN-nummer is NL54RABO0322110378 t.n.v. Bridgeclub Diepenheim. U ontvangt geen acceptgiro.

Regeling ten aanzien van de consumpties
De bedoeling is dat er per persoon, per speelavond minimaal € 4,- wordt afgerekend. Dat gebeurt echter wel op basis van de reële prijs van de consumpties die genuttigd zijn.