Aanmelding Drive

Onze Bridge Drive is voorzien op ……. 2022 bij Zalencentrum Beltman aan de Goorseweg 22 te Diepenheim. (nadere info volgt)

Aanvang 10.30 uur.

lunch: 12.30 uur

einduitslag: 17.00 uur

Aanmeldformulier:

    Bij afmelding later dan ........ 2022 is er geen restitutie van het inschrijfgeld meer mogelijk!

    Uw aanmelding wordt pas geldig na overmaking van…. euro per paar op IBAN-nummer NL54RABO0322110378 t.n.v. Bridgeclub Diepenheim o.v.v. herfst jubileum drive 2022