Corona Bridge protocol

Protocol Bridgeclub Diepenheim

Hieronder staan de regels die je in acht moet nemen bij het fysiek bridgen bij zaal Beltman. Of je onder de voorwaarden van dit protocol wilt bridgen bepaal je uiteraard zelf. D.w.z. meespelen is op eigen verantwoordelijkheid; als club faciliteren we alleen.

Algemene richtlijnen

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en volgen hierbij de richtlijnen die het RIVM aan de Horeca Nederland stelt

Dus:

• Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen.

• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

• Schud geen handen.

• Zit niet aan je gezicht.

•  Ga direct naar huis wanneer er tijdens het bridgen klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.